Cenník

Cenník výkonov neuhrádzaných z verejného zdravotného poistenia

Cenník výkonov, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, alebo nemajú liečebný účel a nie sú nevyhnutné na zachovanie zdravia podľa platného Zákona 576 / 2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, § 3 ods. 1: nie sú v katalógu výkonov potrebnej zdravotnej starostlivosti a Zákona 577 / 2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, podľa § 3 ods. 7: sa neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia a Zákona 347 / 2005 § 44 ods. 2. o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení Zákona 720 / 2004 Z. z.

 

Gynekológia a pôrodníctvo

  • Intrauterinná antikoncepcia Mirena (zavedenie+teliesko) – 210 €
  • Interruptio graviditatis (komplexné vyšetrenie, KO, Moč, KS a Rh faktor, žiadosť) – 30 €
  • Gynekologický nález – lekárska správa pre komerčné životné poistenie (ERGO, AEG life a etc.) – 10 €
  • Komplexné vyšetrenie na žiadosť pacientky / nepoistenej v SR / včítane konzultácie/ okrem cytologického steru/ – 33 €
  • Cytologický ster nehradený zdravotnou poisťovňou – 10 €

Sonografia v gynekológii a pôrodníctve/ u pacientiek nepoistených v SR/

  • Pôrodnícke sonografické vyšetrenie – 10 €
  • Gynekologické sonografické vyšetrenie – 10 €
  • Sonografické vyšetrenie prsníkov -15 €

MonaLisa_Touch

MOTUS AY

ONDA