Náš tím

 

gynekológ – pôrodník MUDr. Peter Šaško
rádiológ – MUDr. Ján Štrba
sestry – Mgr. Alena Matisová, Monika Šimková

MUDr. Šaško Peter

MUDr. Kysel Vladimír

MUDr. Rak Anton

MUDr. Štrba Ján

Šimková Monika
MUDr. Šaško Peter
Mgr. Matisová Alena

Baláková Jana