USG 3D/4D

Gyncentrum SK s.r.o. poskytuje svojim klientkam:

3D/4D ultrazvuk na novom kvalitnom ultrazvukovom prístroji.

 

Čo je to 3D ultrazvuk?

Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov sa vytvára 3D obrázok.

Čo je 4D ultrazvuk?

4D zobrazenie predstavuje najnovšiu technológiu, pri ktorej rýchlo snímané obrázky umožňujú vyšetrenie plodu, v reálnom čase v trojrozmernom (3D) zobrazení. Toto zobrazenie bolo možné vytvoriť až v poslednej dobe, pomocou moderných počítačových technológií.

Odkedy je vhodné 3D/4D vyšetrenie?

Už od 15. týždňa sa dá vidieť uloženie plodu v maternici.
Od 20.-26. týždňa je vyšetrenie zamerané na zobrazenie tváre .
Po 26. týždni sa vyšetrenie neodporúča, pre zhoršenie zobrazovacích podmienok.

Vyšetrenie patrí medzi nadštandardné, a preto nie je preplácané zdravotnými poisťovňami.

Toto vyšetrenie nemá medicínske uprednostnenie, v žiadnom prípade nenahrádza 2D zobrazenie, ktoré je pre diagnostiku zatiaľ najdôležitejšie.

Vyšetrenie je časovo náročné (45-60 min) a je veľakrát limitované vhodnými zobrazovacími podmienkami (poloha plodu, placenty, množstvo plodovej vody a iné.)

Cenník

Pacientky kapitované v našom zariadení – 30€
/ len v prípade, že sa záznam podarí /