ZdravePrsia

Ultrazvuk prsníka je ultrazvukové zobrazenie prsníka. Ide o základný zobrazovací test prsníka, ktorý sa odporúča všetkým mladým ženám, najmä tým, ktoré sú vystavené vysokému riziku a ktorých matky alebo babičky trpeli rakovinou prsníka. Jedná sa o neinvazívne 15-minútové vyšetrenie, ktoré vám umožní posúdiť anatomickú štruktúru prsnej žľazy a zistiť zmeny v prsníku.

Vyšetrenie používa ultrazvukové vlny nepočuteľné pre ľudské ucho, najčastejšie o frekvencii 1-10 MHz. S pomocou špeciálnej sondy sú vlny emitované smerom k prsníku, kde sa odrážajú od tkanivá prsnej žľazy, od ktorej sa odrazené ultrazvukové vlny premieňajú na elektrickýimpulz. Ultrazvukové vyšetrenie je pre telo bezpečné a samotné vyšetrenie je bezbolestné. Ultrazvukovým vyšetrením sa zisťujú aj niekoľko milimetrové zmeny v prsníku.

Kedy by si mala ísť na vyšetrenie?

Ultrazvuk prsníka by sa mal vykonávať raz za 2 roky pre všetky ženy. U pacientiek s rizikovou rodinnou anamnézou sa vyšetrenie doporučuje

vykonávať raz za rok.

Ako sa pripraviť na test?

Ultrazvuk prsníka nevyžaduje predchádzajúcu prípravu.

Čo ak vyšetrenie odhalí nezrovnalosti?

Ak rádiológ zistí zmeny počas vyšetrenia, vloží informácie do dokumentácie a odporučí vyšetrenie na mammologickej ambulancií.